مقالات فوق تخصصی مهندسی کامپیوتر

مقالات فوق تخصصی با موضوعات پیشرفته و جدید در زمینه مهندسی کامپیوتر در این بخش قرار می گیرند.

یک الگوریتم سریع مبتنی برماشین بردارپشتیبان برای طبقه بندی تصاویرابر طیفی بااستفاده از همبستگی مکانی

چکیده

با افزایش تعداد باندهای تصاویر سنجش از دور، الگوریتم های استخراج ویژگی مانند تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل مولفه های مستقل، نگاشت جستجوگر، استخراج ویژگی با مرز تصمیم گیری، تحلیل ممیز و تبدیل موجک به منظور کاهش تعداد ویژگی ها و بهبود طبقه بندی مورد استفاده قرار گرفته اند..........

کلمات کلیدی: تصاویر ابر طیفی، سنجش از دور، طبقه بندی، طبقه بندی کننده سلسله مراتبی، ماشین بردار پشتیبان

Download

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی 1389ساعت 8:32  توسط بهنام فقیه  | 

استخراج مدل سه بعدی جسم با ادغام ویژگی های مستخرج از تصاویر استریو، تخمین حرکت و تصاویر نیم رخ

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای بازسازی مدل سه بعدی جسم صلب با استفاده از نیم رخ های آن در طول زمان حرکت جسم ارائه می گردد. ایده اصلی این مقاله ارائه راهکاری مناسب جهت کاهش مشکلات و تنگناهای موجود در بازسازی دقیق مدل سه بعدی همراه با افزایش سرعت بازسازی می باشد.............

کلمات کلیدی: پوسته قابل دید، تخمین حرکت، تطبیق استریو، نیم رخ، نقاط ویژگی، نقاط منفرد

Download

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی 1389ساعت 10:32  توسط بهنام فقیه  | 

یک روش جدید گوشه یابی و کاربرد آن در آشکار سازی وسایل نقلیه

چکیده

آشکار سازی گوشه در بسیاری از زمینه های پردازش تصویر و بینایی ماشین به کار می رود. پیدا کردن همه گوشه ها، محاسبه موقعیت دقیق گوشه و مقاوم بودن الگوریتم در برابر نویز، معیارهای مهم در آشکار سازی گوشه هستند............

کلمات کلیدی: گوشه یابی، آشکار سازی، مقادیر تکین، مقادیر ویژه، همبشتگی متقابل، ماتریس گرادیان، وسیله نقلیه، ترافیک، بینایی ماشین

Download

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389ساعت 22:55  توسط بهنام فقیه  | 

الگوریتم اصلاح شده جدا سازی حروف در متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات

چکیده

در این مقاله با اصلاح الگوریتم عزمی که مبتنی بر کانتور بالایی کلمات است، الگوریتم جدا سازی مناسبی برای متون با کیفیت چاپی پایین ارائه شده است. برای حل مشکل نایکنواختی نوار زمینه خط....

کلمات کلیدی: جدا سازی حروف، متون چاپی فارسی، نوار زمینه محلی، کانتور بالایی، هیستوگرام، کد زنجیره ای، برچسب زنی

Download

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان 1389ساعت 8:19  توسط بهنام فقیه  | 

کاربرد تطبیق رادن در تشخیص زاویه دوران اجسام و اسناد چند زبانه

چکیده

آشکار سازی عیوب محصولات یک واحد صنعتی در مقایسه با نمونه مطلوب و همچنین خواندن متن اسناد مکتوب از زمینه های پردازش تصویر در بینائی ماشین است. برای تشخیص عیوب در نمونه های مورد آزمایش..................

کلمات کلیدی: پردازش تصویر، تطبیق تصاویر، تبدیل رادن، تشخیص کجی اسناد چند زبانه، کاربرد رایانه در صنعت

Download

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آبان 1389ساعت 20:28  توسط بهنام فقیه  |