مقالات فوق تخصصی مهندسی کامپیوتر

مقالات فوق تخصصی با موضوعات پیشرفته و جدید در زمینه مهندسی کامپیوتر در این بخش قرار می گیرند.

گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر

چکیده

گرافولوژی علم مطالعه و بررسی شخصیت و خصوصیات فردی بر اساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترین کاربرد گرافولوژی، گزینش متقاضیان استخدام است. با استخراج و تجزیه و تحلیل سریع و دقیق ویژگی های دست نوشته به کمک کامپیوتر، می توان کمک قابل توجهی به گرافولوژیست ها کرد.

کلمات کلیدی: گرافولوژی، پردازش تصویر دودویی، آشکار سازی کجی کلمات، آشکار سازی کجی خط زمینه، استخراج ویژگی، دست نوشته فارسی

Download

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 21:14  توسط بهنام فقیه  | 

روشی ساده برای بازشناسی بر خط زیر - کلمات فارسی

چکیده

در این مقاله روشی برای بازشناسی بر خط زیر - کلمات فارسی ارائه می شود. ابتدا نقاط و علائم زیر - کلمه و مکان نسبی آنها تشخیص داده می شود و با توجه به آن زیر مجموعه هم علامتها از مجموعه زیر - کلمات فارسی انتخاب می شود.............

کلمات کلیدی: بازشناسی، دست نوشته بر خط، زیر - کلمه، نقاط و علائم، کمترین فاصله

Download

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ساعت 8:29  توسط بهنام فقیه  | 

استخراج ومدل سازی واحدهای آوایی وابسته بافت برای بهبوددقت بازشناسی گفتارپیوسته باروش دسته بندی واجها

چکیده

در این مقاله برای بهبود دقت یک سیستم بازشناسی گفتار پیوسته فارسی، روش وابسته به بافت مناسبی پیشنهاد شده است. به دلیل بعضی محدودیت های موجود در سیستم بازشناسی، از ایده واحدهای آوایی چندگانه برای استخراج واحدهای آوایی وابسته به بافت استفاده شده است.......................

کلمات کلیدی: بازشناسی گفتار پیوسته، دسته بندی، مدل مخفی مارکوف، مدل های وابسته به بافت

Download

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 8:29  توسط بهنام فقیه  | 

یک الگوریتم سریع مبتنی برماشین بردارپشتیبان برای طبقه بندی تصاویرابر طیفی بااستفاده از همبستگی مکانی

چکیده

با افزایش تعداد باندهای تصاویر سنجش از دور، الگوریتم های استخراج ویژگی مانند تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل مولفه های مستقل، نگاشت جستجوگر، استخراج ویژگی با مرز تصمیم گیری، تحلیل ممیز و تبدیل موجک به منظور کاهش تعداد ویژگی ها و بهبود طبقه بندی مورد استفاده قرار گرفته اند..........

کلمات کلیدی: تصاویر ابر طیفی، سنجش از دور، طبقه بندی، طبقه بندی کننده سلسله مراتبی، ماشین بردار پشتیبان

Download

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم دی ۱۳۸۹ساعت 8:32  توسط بهنام فقیه  | 

الگوریتم یادگیری بالا به پایین بر اساس یادگیری مسیر حرکت وسائل نقلیه در صحنه ترافیک

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم جدید ردیابی بالا به پایین بر اساس یاگیری مسیر حرکت وسایل نقلیه ارائه می شود. به این منظور یک ماتریس گذر مراکز، CTM، که یک پایگاه داده مکانی - زمانی جدید است، پیشنهاد می شود............

کلمات کلیدی: پایگاه داده مکانی - زمانی، پیش بین RLS، ماترس گذر مراکز، ردیاب بالا به پایین

Download

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم دی ۱۳۸۹ساعت 21:25  توسط بهنام فقیه  | 

استخراج مدل سه بعدی جسم با ادغام ویژگی های مستخرج از تصاویر استریو، تخمین حرکت و تصاویر نیم رخ

چکیده

در این مقاله یک روش جدید برای بازسازی مدل سه بعدی جسم صلب با استفاده از نیم رخ های آن در طول زمان حرکت جسم ارائه می گردد. ایده اصلی این مقاله ارائه راهکاری مناسب جهت کاهش مشکلات و تنگناهای موجود در بازسازی دقیق مدل سه بعدی همراه با افزایش سرعت بازسازی می باشد.............

کلمات کلیدی: پوسته قابل دید، تخمین حرکت، تطبیق استریو، نیم رخ، نقاط ویژگی، نقاط منفرد

Download

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 10:32  توسط بهنام فقیه  | 

یک روش دو مرحله برای بازشناسی زیر - کلمات چاپی

چکیده

در این مقاله یک روش دو مرحله ای برای طبقه بندی زیر - کلمات چاپی فارسی ارائه شده است. زیر - کلمات چاپی با استفاده از ویژگیهای مکان مشخصه  و روش k- میانگین، به ۳۰۰ خوشه تقشیم شده اند.............

کلمات کلیدی: متن چاپی، زیز - کلمه، خوشه بندی، طبقه بندی، بازشناسی، ویژگیهای مکان مشخصه، k- میانگین، توصیف گرهای فوریه

Download

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:50  توسط بهنام فقیه  | 

یک روش جدید گوشه یابی و کاربرد آن در آشکار سازی وسایل نقلیه

چکیده

آشکار سازی گوشه در بسیاری از زمینه های پردازش تصویر و بینایی ماشین به کار می رود. پیدا کردن همه گوشه ها، محاسبه موقعیت دقیق گوشه و مقاوم بودن الگوریتم در برابر نویز، معیارهای مهم در آشکار سازی گوشه هستند............

کلمات کلیدی: گوشه یابی، آشکار سازی، مقادیر تکین، مقادیر ویژه، همبشتگی متقابل، ماتریس گرادیان، وسیله نقلیه، ترافیک، بینایی ماشین

Download

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۹ساعت 22:55  توسط بهنام فقیه  | 

یک الگوریتم تکاملی تخمین توزیع با استفاده از اتوماتای یادگیر

چکیده

در سالهای اخیر رویکرد جدیدی به منظور حل مشکلات الگوریتمهای تکاملی به ویژه الگوریتمهای ژنتیکی مورد توجه محققین قرار گرفته است. این رویکرد مبتنی بر ایجاد مدلهای احتمالاتی از ژنوم ها و اجزای سازنده آنها می باشد..........

کلمات کلیدی: الگوریتم تکاملی، الگوریتم تخمین توزیع، اتوماتای یادگیر

Download

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ساعت 8:36  توسط بهنام فقیه  | 

بهینه سازی الگوریتم LZ78 در تعیین موقعیت کاربران مخابرات سیار

چکیده

در این مقاله برای به روز رسانی موقعیت کاربر متحرک، دو الگوریتم فشرده سازی LZ78 و الگوریتم فشرده سازی پیشنهادی(LZ78 بهبود یافته) برای شبکه های PCS معرفی شده است. مسائل مربوط به پیاده سازی الگوریتم فشرده سازی، نیاز به حافظه فرهنگ لغات در کاربر متحرک و پایگاه داده..............

کلمات کلیدی: مخابرات سیار، فراخوانی و به روزرسانی موقعیت، فشرده سازی داده، الگوریتمهای LZ78 و الگوریتم بهبود یافته LZ78، الگوریتم به روز رسانی فاصله پایه و پایگاه داده HLR

Download

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آذر ۱۳۸۹ساعت 20:5  توسط بهنام فقیه  | 

تشخیص بروز شکستگی در میله های رتور موتورهای القایی با استفاده از شبکه های عصبی

چکیده

در این مقاله برای تشخیص ترک خوردگی حلقه انتهایی و یا میله های رتور موتورهای القایی قفسه سنجابی روشی مبتنی بر شبکه های عصبی ارائه شده است. برای این منظور پس از بررسی روشهای سنتی تشخیص خطا، مدل دینامیکی موتور القایی با استفاده از روش تابع سیم پیچ معرفی شده است.......

کلمات کلیدی: موتور القایی، تشخیص شکستگی، میله های رتور، رتور قفسه ای، شبکه های عصبی، تابع سیم پیچ

Download

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:37  توسط بهنام فقیه  | 

الگوریتم بهینه سازی اجتماع مورچگان بر مبنای گرادیان برای فضاهای پیوسته

چکیده

در این تحقیق یک نسخه از الگوریتم بهینه سازی اجتماع مورچه ها که توانایی جستجو در فضای پیوسته را دارد، ارائه می شود. ساختار و مفاهیم اصلی الگوریتم اولیه بهینه سازی اجتماع مورچه حفظ شده و تعمیم و توسعه آن...........

کلمات کلیدی: اجتماع مورچه، تکاملی، الگوریتم ها، فوق اکتشافی، اتفاقی، محدودیت

Download

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 9:7  توسط بهنام فقیه  | 

استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی خصوصیات کششی نخهای مغزی دار با مغزی نایلون و رویه پنبه

چکیده

شبکه های عصبی مصنوعی سیستمهای پردازش اطلاعات هستند. در سال های اخیر این الگوریتمها مورد توجه محققان بسیاری برای مدل سازی فرآیندهای مختلف و همچنین حل مسائل گوناگون قرار گرفته اند................

کلمات کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم انتشار به عقب، نخهای مغزی دار، تصدیق متقاطع، خواص کششی

Download

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:9  توسط بهنام فقیه  | 

تطبیق گوینده در بازشناسی گفتار پیوسته بر اساس تخمین MAP مبتنی بر تبدیل MLLR

چکیده

روشهای مختلفی برای تطبیق گوینده در سیستمهای بازشناسی گفتار معرفی گردیده اند. در برخی روشها نظیر تخمین MAP تنها مدلهایی که داده آموزشی متناظرشان موجود باشند تازه سازی می شوند و برای بهبود قابل توجه دقت بازشناسی...........................

کلمات کلیدی: مدلهای مارکوف پنهان(HMM)، بازشناسی گفتار پیوسته فارسی، تطبیق گوینده، تخمین MAP، تبدیل MLLR

Download

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:20  توسط بهنام فقیه  | 

ارائه درون یابی KNNGI و مقایسه آن با درون یابی FI در بازشناسی گفتار

چکیده

مدل سازی آماری HMM رویکردی پر کاربرد در سیستمهای بازشناسی گفتار پیوسته و گسسته است. توزیع احتمال بردارهای مشاهدات هر حالت پنهان مدل، به دو روش پیوسته یا گسسته تخمین زده میشوند..........

کلمات کلیدی: درون یابی گوسی، درون یابی فازی، مدل مارکوف مخفی چگالی گسسته، بازشناسی تلفظ گسسته

Download

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:23  توسط بهنام فقیه  | 

روشی جدید برای حل مسائل ارضای محدودیت

چکیده

بسیاری از مسائل مطرح در هوش مصنوعی را می توان به صورت مسائل ارضای محدودیت توصیف کرد. این مسائل با استفاده از مجموعه ای از متغیرها و تعدادی محدودیت بر روی مقادیری که این متغیرها میتوانند اختیار کنند، تعریف می شوند........

کلمات کلیدی: هوش مصنوعی، جستجو، مسائل ارضای محدودیت، مسائل برچسب دهی سازگار

Download

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:24  توسط بهنام فقیه  | 

الگوریتم اصلاح شده جدا سازی حروف در متون چاپی با برچسب زدن به کانتور بالایی کلمات

چکیده

در این مقاله با اصلاح الگوریتم عزمی که مبتنی بر کانتور بالایی کلمات است، الگوریتم جدا سازی مناسبی برای متون با کیفیت چاپی پایین ارائه شده است. برای حل مشکل نایکنواختی نوار زمینه خط....

کلمات کلیدی: جدا سازی حروف، متون چاپی فارسی، نوار زمینه محلی، کانتور بالایی، هیستوگرام، کد زنجیره ای، برچسب زنی

Download

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:19  توسط بهنام فقیه  | 

الگوریتم مورچه ای برای طراحی مسیر حرکت باربران خودکار در سیستم تک حلقه

چکیده

در این مقاله الگوریتمی ابتکاری برای طراحی مسیر حرکت باربران خودکار در سیستم تک حلقه معرفی می شود. در این مسئله هدف تعیین کوتاهترین حلقه برای یک باربر خودکار در چیدمان کارخانه به نحوی است که ............

کلمات کلیدی: طراحی مسیر حرکت باربران خودکار، الگوریتم مورچه ای، الگوریتمهای فرا ابتکاری

Download

+ نوشته شده در  شنبه هشتم آبان ۱۳۸۹ساعت 11:57  توسط بهنام فقیه  | 

موازی سازی الگوریتمهای ژنتیکی با استفاده از اسکلتهای الگوریتمی

چکیده

اسکلتهای الگوریتمی به عنوان شیوه ای برای برنامه نویسی موازی در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. با استفاده از این شیوه برنامه نویس می تواند با بهره گیری از یک سری الگوهای پیش ساخته، الگوریتم خود را پیاده سازی کند.........

کلمات کلیدی: اسکلت الگوریتمی، الگوریتم ژنتیکی موازی، مدل کارایی، توپولوژی مجازی، مهاجرت

Download

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آبان ۱۳۸۹ساعت 9:55  توسط بهنام فقیه  | 

کالیبراسیون رنگی اسکنر برای منسوجات بوسیله شبکه عصبی

چکیده

در این روش کالیبراسیون رنگی اسکنر با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون با سه لایه و چهار لایه و الگوریتم آموزش پس انتشار خطا برای پارچه های پلی استر انجام شد.تنایج نشان می دهد که اگر نمونه های آموزشی به طور تصادفی انتخاب شوند.....................

کلمات کلیدی: اسکنر، کالیبراسیون رنگی، شبکه عصبی پرسپترون، نمونه های آموزشی انتخابی

Download

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آبان ۱۳۸۹ساعت 8:34  توسط بهنام فقیه  | 

مطالب قدیمی‌تر